Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
TIN VIDEO
Thời sự tổng hợp 22h ngày 22/5/2015 (00:45:57)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 22/5/2015 (00:30:36)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 21/5/2015 (00:43:27)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 21/5/2015 (00:12:38)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 20/5/2015 (00:12:48)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 19/5/2015 (00:11:29)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 22/5/2015 (00:34:12)
News in English, 2015 May 21 (00:14:55)
Y tế cuộc sống ngày 19/5/2015 (00:24:42)
Nhịp cầu cộng đồng ngày 20/5/2015 (00:14:48)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 22/5/2015 (00:25:34)
Lăng kính phóng viên: Cần hướng đi phù hợp cho cây mắc ca tại Việt Nam (00:14:32)
Khoa học và Công nghệ ngày 21/5/2015 (00:24:49)
Văn hoá toàn cảnh ngày 21/5/2015 (00:15:02)
Hành tinh thể thao ngày 21/5/2015 (00:15:30)
Thông điệp lịch sử ngày 22/5/2015 (00:07:09)
越通社新闻节目2015年5月21日 (00:14:53)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 20/5/2015 (00:47:07)
Cộng đồng Asean số 56 (00:10:29)
Cộng đồng Asean số 5 (00:10:42)
Cộng đồng Asean số 4 (00:10:59)
Cộng đồng Asean số 3 (00:10:27)
Cộng đồng Asean số 2 (00:10:27)
Cộng đồng Asean số 1 (00:10:31)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 21/5/2015 (00:33:25)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 21/5/2015 (00:25:03)
Người dân và Chính phủ số 83 (00:19:20)
Hành tinh thể thao ngày 20/5/2015 (00:17:35)
Hành tinh thể thao ngày 19/5/2015 (00:17:32)
Biên giới - Biển - Đảo Quê hương số 108 (00:14:35)
Văn hoá giao thông ngày 19/5/2015 (00:10:03)
Thông điệp lịch sử ngày 21/5/2015 (00:07:13)
Thông điệp lịch sử ngày 20/5/2015 (00:06:36)
Văn hoá toàn cảnh ngày 20/5/2015 (00:15:03)
Văn hoá toàn cảnh ngày 19/5/2015 (00:15:04)
VNA, News in English, May 20, 2015 (00:14:49)
越通社新闻节目2015年5月20日 (00:15:26)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 20/5/2015 (00:38:00)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 20/5/2015 (00:37:53)
越通社新闻节目2015年5月19日 (00:15:34)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 20/5/2015 (00:36:14)
Thời sự tổng hợp 9h ngày 20/5/2015 (00:29:30)
VNA, News in English online, May 19 2015 (00:15:15)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 19/5/2015 (00:51:11)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 19/5/2015 (00:27:40)
Không gian Pháp ngữ ngày 17/5/2015 (00:15:42)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 19/5/2015 (00:34:10)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 19/5/2015 (00:26:29)
Le journal hebdomadaire du 11 au 17 Mai 2015 (00:15:29)
Noticiero Semanal en español de VNA, del 11 al 17 de Mayo de 2015 (00:14:56)
Văn hoá toàn cảnh ngày 18/5/2015 (00:14:59)
Thông điệp lịch sử ngày 19/5/2015 (00:07:09)
Hành tinh thể thao ngày 18/5/2015 (00:20:53)
Giáo dục & đào tạo số 94 (00:19:48)
VNA, News in English online, May 18 2015 (00:14:45)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 18/5/2015 (00:12:10)
越通社新闻节目2015年5月18日 (00:15:18)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 18/5/2015 (00:52:11)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 18/5/2015 (00:30:18)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 16/5/2015 (00:12:08)
Thế giới 360 ngày 16/5/2015 (00:24:32)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 15/5/2015 (00:12:38)
Văn hoá toàn cảnh ngày 17/5/2015 (00:15:05)
Văn hoá toàn cảnh ngày 16/5/2015 (00:15:02)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 14/5/2015 (00:12:50)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 13/5/2015 (00:12:32)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 12/5/2015 (00:12:49)
Văn hoá toàn cảnh ngày 15/5/2015 (00:15:01)
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Nhật trình Kinh tế ngày 11/5/2015 (00:11:52)
Chuyên đề
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
CỘNG ĐỒNG ASEAN
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Dương - Phó TGD TTXVN - Email: vnews@vnanet.vn