Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
TIN VIDEO
Thời sự tổng hợp 12h ngày 8/7/2015 (00:29:24)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 8/7/2015 (00:28:21)
Lăng kính phóng viên: Bài toán nâng cao tầm vóc thể lực của người Việt (00:15:28)
Y tế cuộc sống ngày 07/7/2015 (00:15:58)
Văn hoá giao thông ngày 07/7/2015 (00:10:04)
Văn hoá toàn cảnh ngày 07/7/2015 (00:15:04)
Văn hoá toàn cảnh ngày 06/7/2015 (00:15:00)
Thông điệp lịch sử ngày 08/7/2015 (00:06:35)
Thông điệp lịch sử ngày 07/7/2015 (00:07:39)
Giáo dục & đào tạo số 101 (00:15:19)
Le journal hebdomadaire du 29 Juin au 05 Juillet 2015 (00:16:36)
Le journal hebdomadaire du 22 au 28 Juin 2015 (00:15:49)
Noticiero Semanal en español de VNA, del 29 de Junio al 05 de Julio de 2015 (00:15:49)
Noticiero Semanal en español de VNA, del 22 al 28 de Junio de 2015 (00:15:35)
Hành tinh thể thao ngày 07/7/2015 (00:15:05)
Hành tinh thể thao ngày 06/7/2015 (00:15:21)
越通社新闻节目2015年7月7日 (00:14:55)
VNA, News in English online, July 7 2015 (00:15:03)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 7/7/2015 (00:42:24)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 7/7/2015 (00:36:11)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 7/7/2015 (00:36:11)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 7/7/2015 (00:26:16)
越通社新闻节目2015年7月6日 (00:15:16)
VNA, News in English online, July 6, 2015 (00:15:22)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 6/7/2015 (00:44:11)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 6/7/2015 (00:37:39)
Truyền hình công đoàn ngày 28/6/2015 (00:24:58)
Văn hoá giao thông ngày 30/6/2015 (00:10:08)
Đồng hành cùng Thông tấn số 25 (00:15:40)
Cộng đồng Asean số 12 (00:10:38)
Nhịp cầu cộng đồng ngày 01/7/2015 (00:15:32)
Y tế cuộc sống ngày 30/6/2015 (00:15:19)
Văn hoá toàn cảnh ngày 05/7/2015 (00:15:05)
Văn hoá toàn cảnh ngày 04/7/2015 (00:15:01)
Văn hoá toàn cảnh ngày 03/7/2015 (00:15:06)
Văn hoá toàn cảnh ngày 02/7/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 01/7/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 30/6/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 29/6/2015 (00:14:57)
Văn hoá toàn cảnh ngày 28/6/2015 (00:15:04)
Văn hoá toàn cảnh ngày 27/6/2015 (00:15:05)
Văn hoá toàn cảnh ngày 26/6/2015 (00:15:03)
Văn hoá toàn cảnh ngày 25/6/2015 (00:15:00)
Khoa học và Công nghệ ngày 02/7/2015 (00:15:40)
Khoa học và Công nghệ ngày 24/6/2015 (00:15:22)
Người dân và Chính phủ số 90 (00:15:03)
Người dân và Chính phủ số 89 (00:15:14)
Thông điệp lịch sử ngày 06/7/2015 (00:06:04)
Thông điệp lịch sử ngày 05/7/2015 (00:06:48)
Thông điệp lịch sử ngày 04/7/2015 (00:07:20)
Thông điệp lịch sử ngày 03/7/2015 (00:06:40)
Thông điệp lịch sử ngày 02/7/2015 (00:07:16)
Thông điệp lịch sử ngày 01/7/2015 (00:07:43)
Thông điệp lịch sử ngày 30/6/2015 (00:06:59)
Thông điệp lịch sử ngày 29/6/2015 (00:06:14)
Thông điệp lịch sử ngày 28/6/2015 (00:07:03)
Thông điệp lịch sử ngày 27/6/2015 (00:07:03)
Thông điệp lịch sử ngày 26/6/2015 (00:06:00)
Tiêu điểm kinh tế ngày 05/7/2015 (00:26:18)
Tiêu điểm kinh tế ngày 28/6/2015 (00:25:07)
Thế giới 360 ngày 04/7/2015 (00:25:45)
Thế giới 360 ngày 27/6/2015 (00:25:44)
Không gian Pháp ngữ ngày 28/6/2015 (00:15:30)
Dư luận Thế giới về Việt Nam Số 87 (00:13:07)
Dư luận Thế giới về Việt Nam Số 86 (00:12:24)
Giáo dục & đào tạo số 100 (00:15:07)
Giáo dục & đào tạo số 99 (00:16:32)
Hành tinh thể thao ngày 05/7/2015 (00:15:34)
Hành tinh thể thao ngày 04/7/2015 (00:17:34)
Chuyên đề
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
CỘNG ĐỒNG ASEAN
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình Thông tấn - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Nguyễn Thiện Thuật - Email: vnews@vnanet.vn