28.136 người  dân Tuyên Quang  được nhận hỗ trợ

2 tháng 3 tuần trước

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 15/5, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn với 28.136 đối tượng với số tiền tri trả trên 42 tỷ đồng.

Viết bình luận

Tin liên quan