Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

1 tháng 4 tuần trước