Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

5 ngày 20 giờ trước