ASEAN VIETNAM 2020

11 giờ 12 phút trước

Ngay sau cuộc họp trực tuyến đầu tiên của nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộn

11 giờ 12 phút trước

Ngày 31.3, Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó các tình huống y tế công cộng k