Bắc Giang

1 tuần 19 giờ trước

Năm 2020, một vùng trồng diện tích 50 ha vải thiều tại Bắc Giang đã được cấp hồ sơ, mã số, đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản.

1 tuần 2 ngày trước

Là địa phương sở hữu đặc sản giàu tiềm năng xuất khẩu là quả vải, trong những năm qua, Bắc Giang đã không ngừng xây dựng các mô hình sản xuất nông