Bắc Giang đưa công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp

6 tháng 1 tuần trước

Để đáp ứng được xu hướng phát triển của công nghệ số, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã mạnh dạn đưa thêm nhiều công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần tăng hiệu quả chuỗi sản xuất, giảm ngày công lao động và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.

Viết bình luận

Tin liên quan