Bài Chòi trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

11 tháng 2 tuần trước

Lúc 15h15 chiều 7/12 (theo giờ Việt Nam), tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO, diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, nghệ thuật Bài Chòi của Việt Nam đã chính thức ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Viết bình luận

Tin liên quan