Bài toán và lời giải cho kinh tế nội khối ASEAN

2 tháng 4 tuần trước

 

Thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối vì một Asean gắn kết và chủ động thích ứng là một trong những nội dung được nhiều quan chức, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách Asean bàn thảo để cùng nhau tháo gỡ. Bởi việc tăng cường thúc đẩy kinh tế nội khối Asean sẽ góp phần cải thiện hơn nữa sự tham gia của Asean vào chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu và khu vực.

Viết bình luận

Tin liên quan