Bão số 10 sẽ đổ bộ đất liền vào trưa hoặc chiều mai, dự báo mạnh cấp 12 đến 15, gây mất an toàn đê biển

2 months 6 ngày trước