Bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận thiếu kiểm tra, đôn đốc

1 tuần 2 ngày trước