Bộn bề khó khăn khi sửa chữa tàu cá sau bão

4 ngày 54 phút trước