Cam Lộ đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản

3 tháng 2 tuần trước

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã phát triển nhiều vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với thị trường tiêu thụ, nhờ đó năng suất, chất lượng và giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng.

Viết bình luận

Tin liên quan