Căn cứ không quân Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú bị tấn công bằng tên lửa

Căn cứ không quân Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú bị tấn công bằng tên lửa
Căn cứ không quân Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú bị tấn công bằng tên lửa