Cần Thơ: Sạt lở tại quận Bình Thủy, một căn nhà sụp xuống sông

Cần Thơ: Sạt lở tại quận Bình Thủy, một căn nhà sụp xuống sông
Cần Thơ: Sạt lở tại quận Bình Thủy, một căn nhà sụp xuống sông