Canada cảnh báo thuế nhập khẩu của Mỹ tàn phá ngành chế tạo ô tô

Canada cảnh báo thuế nhập khẩu của Mỹ tàn phá ngành chế tạo ô tô