Cảnh báo thủ đoạn làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng

11 tháng 1 tuần trước
Một số chủ doanh nghiệp dùng chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả để tạm ứng tiền, hàng hóa và lòng tin của đối tác.

Viết bình luận

Tin liên quan