Chàng trai bỏ vải trồng nho ở Lục Nam – Bắc Giang

2 tháng 2 ngày trước

Trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp của thanh niên Bắc Giang đã và đang phát triển mạnh mẽ với rất nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, sáng tạo và nhiều triển vọng. Thậm chí có nhiều mô hình khởi nghiệp được đánh giá là liều lĩnh, có tính đột phá. Sau đây là câu chuyện về giấc mơ vươn lên làm giàu và quyết định được cho là liều lĩnh của một chàng trai khi bỏ các loại cây cố hữu ở vùng đất Lục Nam để chuyển sang trồng nho.

Viết bình luận

Tin liên quan