Cháy nổ liên tiếp ở thủ đô Kyrgyzstan, nhiều người thương vong

Cháy nổ liên tiếp ở thủ đô Kyrgyzstan, nhiều người thương vong
Cháy nổ liên tiếp ở thủ đô Kyrgyzstan, nhiều người thương vong
Cháy nổ liên tiếp ở thủ đô Kyrgyzstan, nhiều người thương vong