Chiến dịch tẩy chay Facebook liệu có đánh bại được Mark Zuckerberg?

Chiến dịch tẩy chay Facebook liệu có đánh bại được Mark Zuckerberg?
Chiến dịch tẩy chay Facebook liệu có đánh bại được Mark Zuckerberg?