Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang