Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nam Phi chào kết thúc nhiệm kỳ