Cơ chế đặc thù cho TPHCM chính thức có hiệu lực

1 năm 1 tuần trước

Từ ngày 15/1/2018, Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM chính thức có hiệu lực. Việc được trao cơ chế đặc thù được đánh giá sẽ tạo động lực để TPHCM đột phá mạnh mẽ hơn, là cơ hội lớn để TPHCM phát huy mọi nguồn lực và vai trò đầu tàu kinh tế cả nước để phát triển nhanh, bền vững.

Viết bình luận

Tin liên quan