COVID-19: ECDC khuyến cáo không dùng khẩu trang vải thông thường thay khẩu trang y tế