COVID-19: Nguy cơ quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện ở thủ đô London của Anh

COVID-19: Nguy cơ quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện ở thủ đô London của Anh