Đà Nẵng: Ba bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú

Đà Nẵng: Ba bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú
Đà Nẵng: Ba bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú
Đà Nẵng: Ba bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, tiếp tục được cách ly tại cơ sở lưu trú