Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác quản lý quy hoạch đô thị

4 ngày 54 phút trước