Đại học Đông Đô đào tạo ‘chui’ văn bằng 2

6 tháng 2 tuần trước

Trả lời báo chí bằng văn bản, Bộ GĐ&ĐT khẳng định: “Không chỉ ngành ngôn ngữ Anh, tất cả các ngành trường đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh văn bằng 2 đều chưa được cấp phép”.

 

 

 

Theo văn bản của Bộ GD-ĐT, việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ GD&ĐT ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp. Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ GD&ĐT về việc cho phép đào tạo văn bằng 2.

 

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng 2.

Viết bình luận

Tin liên quan