Đảm bảo an toàn cho các đại biểu tham dự AEM

2 tháng 2 tuần trước

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 và các hội nghị liên quan đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng là chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng với hợp tác kinh tế của khu vực. Diễn ra trong bối cảnh đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19 ở cấp độ toàn cầu, thì công tác đảm bảo y tế, sức khỏe cho các đại biểu tham dự các hội nghị này được đặt lên hàng đầu.

Viết bình luận

Tin liên quan