Đảng bộ Thành phố Hải Dương bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội điểm

1 tháng 3 tuần trước

Sau 3 ngày làm việc, ngày 7/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu Bí thư trực tiếp. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Viết bình luận

Tin liên quan