Điểm sáng phát triển trong vùng Nam Tây Nguyên

4 tháng 3 tuần trước

Ngày thị xã Gia Nghĩa được giải phóng (23/3/1975), không chỉ là mốc son lịch sử đánh dấu thời điểm Đắk Nông làm chủ hoàn toàn thế cuộc trên chiến trường Nam Tây Nguyên, tạo đà cho tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) mà còn ghi dấu thời điểm Đắk Nông chuyển sang một trang sử mới - trang sử của độc lập, tự chủ và kiến thiết tỉnh nhà.

Viết bình luận

Tin liên quan