Động đất, sóng thần tại Indonesia: Nỗ lực trong ngày cuối cùng tìm kiếm nạn nhân

Động đất, sóng thần tại Indonesia: Nỗ lực trong ngày cuối cùng tìm kiếm nạn nhân