Đưa 2 thuỷ thủ bị nạn trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu về bờ cấp cứu

1 tuần 3 ngày trước