Gần 1,6 triệu người sơ tán do xung đột ở miền Đông Ukraine

10 tháng 1 tuần trước

Viết bình luận

Tin liên quan