Guyana: Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp, trượt khỏi đường băng làm 6 người bị thương

Guyana: Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp, trượt khỏi đường băng làm 6 người bị thương
Guyana: Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp, trượt khỏi đường băng làm 6 người bị thương