HÀ GIANG PHÁT HIỆN 41 ĐỐI TƯỢNG XUẤT, NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP