Hà Nam chủ động chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học mới

3 tháng 3 ngày trước

Tại Hà Nam, việc chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021 được thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi trao quyền quyết định lựa chọn cho các nhà trường. Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông là hiệu trưởng sẽ thành lập hội đồng, mỗi trường một hội đồng riêng để chủ động chọn sách giáo khoa dựa trên tiêu chí: phù hợp với năng lực học tập của học sinh; phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học ở các cơ sở giáo dục.

Viết bình luận

Tin liên quan