Hà Nam tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

3 tháng 1 ngày trước

Hiện nay, lúa xuân của tỉnh Hà Nam đang trong giai đoạn đòng già và trổ bông. Nhiều đối tượng sâu hại đang phát triển mạnh như rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá, bệnh bạc lá, đạo ôn…

Viết bình luận

Tin liên quan