Hà Tĩnh hướng tới Đại hội Đảng đảng bộ tỉnh

2 tháng 2 tuần trước

Đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội đảng bộ cơ sở cho 80% đơn vị xã, phường và hai đơn vị đảng bộ trực thuộc là Đảng Bộ huyện Thạch Hà và Can Lộc. Đại hội đảng bộ các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân.

Viết bình luận

Tin liên quan