Hải Phòng chi trả tiền hỗ trợ do dịch COVID-19

3 tháng 6 ngày trước

 

Trong những ngày qua, người dân thuộc nhóm 1- nhóm người có công, ngươi hưởng trợ cấp, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Hải Phòng đã nhận được tiền hỗ trợ của địa phương theo Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Quận Hồng Bàng triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng nhóm 1 từ ngày 27/4.

Viết bình luận

Tin liên quan