Hải Phòng tạm dừng cấp Giấy xác nhận và KSPT vận tải hàng hóa

3 tháng 3 tuần trước

Sau 3 ngày khởi động cấp Giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố, sáng ngày nay (11/4), Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ra văn bản tạm dừng cấp Giấy xác nhận này.

Viết bình luận

Tin liên quan