Hải Phòng

1 tuần 3 ngày trước

Sáng 5/8, Thành ủy Hải Phòng gặp mặt đoàn bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng tình nguyện vào chi viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19.