Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 12 đề xuất của Việt Nam

2 tháng 2 tuần trước

Ngày 10/3, tại Đà Nẵng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 đã thông qua 12 đề xuất về sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Viết bình luận

Tin liên quan