Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng VH-XH

3 tháng 2 ngày trước

Trong 2 ngày 24 - 25/2, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì tổ chức Hội nghị đặc biệt các Quan chức cấp cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA). Nội dụng hội nghị nhằm đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA.

Viết bình luận

Tin liên quan