Hơn 500 tỷ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

4 tháng 2 tuần trước

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau 1 tuần phát động, đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19 qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua nhắn tin đạt trên 500 tỷ đồng.

Viết bình luận

Tin liên quan