Hơn 90% diện tích dưa hấu bị mất trắng

6 tháng 1 tuần trước