Hơn 90% diện tích dưa hấu bị mất trắng

4 tháng 3 ngày trước