Huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn còn nhiều xã bị chia cắt bởi mưa lũ

4 tháng 1 tuần trước