Huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn còn nhiều xã bị chia cắt bởi mưa lũ

5 ngày 20 giờ trước