Huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn còn nhiều xã bị chia cắt bởi mưa lũ

1 tháng 4 tuần trước