Iran: Tuyết rơi dày tại thủ đô Tehran khiến nhiều trường học phải đóng cửa

Iran: Tuyết rơi dày tại thủ đô Tehran khiến nhiều trường học phải đóng cửa
Iran: Tuyết rơi dày tại thủ đô Tehran khiến nhiều trường học phải đóng cửa