Kết luận Kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

11 tháng 2 tuần trước

Kết luận Kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, vừa được ban hành ngày 15/8/2019.

Viết bình luận

Tin liên quan