Kết nối tiêu thụ nông sản Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

1 tháng 6 ngày trước

Sản xuất nông nghiệp là một trong những thế mạnh của các tỉnh, thành Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, thế nhưng việc kết nối sản xuất và thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa phát huy được hiệu quả và lợi thế của Vùng. Nhận định được đưa ra tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm của Vùng” diễn ra sáng nay tại TP.HCM.

 

Viết bình luận

Tin liên quan