Khai mạc tuần phim APEC 2017 tại Đà Nẵng

5 ngày 8 giờ trước