Khai mạc tuần phim APEC 2017 tại Đà Nẵng

2 tháng 2 ngày trước